Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę