Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - operator drona w zasięgu wzroku (UAVO VLOS) dla 1 osoby bezrobotnej

22.05.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 30.05.2019r. do godz. 10.00 propozycji szkoleniowej na...

Nabór uzupełniający wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 r.   Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - Instruktor nauki jazdy kat. B dla 1 osoby bezrobotnej

Chodzież, 20 maja 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 28.05.2019r. do godz. 10.00 ...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej

    Chodzież, 7 maja 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 15.05.2019r. do godz. 10.00 ...

Terminarz wypłat świadczeń za kwiecień 2019 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA KWIECIEŃ 2019 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    10.05.2019 r.   dodatku aktywizacyjnego:   10.05.2019...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego-Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL/ECCC

   Chodzież, 16 kwietnia 2019 r.   CAZ.DJ.640-3/2019   ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia-Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 5 osób bezrobotnych

Chodzież, 11 kwietnia 2019 r. CAZ.DJ.640-2/2019   ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze...

SZKOLENIA ZAWODOWE

UWAGA!  OGŁASZAMY NABÓR KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ZAWODOWE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W MAJU 2019R.:   1.  KURS KOSMETYCZKA Z ECCC/ECDL 2.  KURS NA PRACOWNIKA DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z ECCC/ECDL 3.  KURS PRAWO JAZDY KAT. „C" Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ   INFORMUJEMY, ...

Terminarz wypłat świadczeń za marzec 2019 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA MARZEC 2019 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.04.2019 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.04.2019...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 01.04.2019r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę