Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Wydawca treści

Zaproszenie do składania wstepnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w terminie do 27.07.2017 r. do godz. 15:00 w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Operator koparko - ładowarki kl. III - wszystkie typy dla 15 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE - TAPICER MEBLOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 27.07.2017 r. godz. 15:00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia grupowego: Tapicer meblowy dla 12 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (III)"...

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Operator koparko - ładowarki kl. III - wszystkie typy dla 15 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostepny jest w...

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego dla 15 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostepny jest w...

UWAGA! WSTRZYMANIE NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności...

Terminarz wypłat świadczeń za czerwiec 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :        ZA CZERWIEC 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.07.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.07.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        11.07.2017 r.   ...

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego dla 13 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostepny jest w...

Zaproszenie do składania wstepnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Tapicer meblowy dla 12 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostepny jest w załączniku. ...

WRPO III informacja o projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (III) " w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy...

POWER III informacja o projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę