Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Środki z PFRON na realizację stażu

Uwaga szkolenia!

UWAGA SZKOLENIA INDYWIDUALNE I BONY SZKOLENIOWE!   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do korzystania ze szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych w ramach projektów unijnych. Szczegółowych informacji można uzyskać w pok. 13 w PUP lub pod nr tel. 67 2820 465 w. 26 Do pobrania informacje...

Terminarz wypłat świadczeń za kwiecień 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA KWIECIEŃ 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.05.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.05.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        11.05.2017 r.   innych...

informacja dotycząca spotkań informacyjnych dotyczących niemieckiego rynku pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

informacja dotycząca spotkań informacyjnych dotyczących niemieckiego rynku pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Załączniki informacja dotycząca spotkań informacyjnych dotyczących niemieckiego rynku...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie chodzieskim w 2016 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie chodzieskim w 2016 roku. Załączniki MZDiN w powiecie chodzieskim za 2016.pdf

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Chodzieży  Juraszek Mirosław                - przewodniczący Sokołowski Marcin               - wiceprzewodniczący członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chodzieży Bieranowski Arkadiusz Galant Marta Glinkowska Beata Hejman Marek Jeśko Tadeusz Kucner Eugeniusz Matusiak...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

Nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 29 ROKU ŻYCIA

Nabór wniosków o dofinanso wanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młod ych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (III)" realizowanego w ramach Programu Opera cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Zapytanie ofertowe - badania lekarskie i psychologiczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi – kurs kat B + E Propozycje cenowe prosimy składać do...

Środki z PFRON na realizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, iż posiada środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację stażu dla zarejestrowanych w tutejszym urzędzie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu. Wnioski można składać od dnia 11.04.2017r.   Bliższe...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że z dniem 11.04.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o skierowanie bezrobotnych na odbycie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę