Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


PROGRAM "PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE"

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II - Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego dla bezrobotnych, studentów i absolwentów. -Maksymalna kwota pożyczki to 87 tysięcy złotych. -Preferencyjne warunki – oprocentowanie 0,4375% w skali roku. -Okres spłaty do 7 lat. ...

Terminarz wypłat świadczeń za październik 2017

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA PAŹDZIERNIK 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    10.11.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   10.11.2017...

PUP w Chodzieży 13 listopada 2017 r. będzie nieczynny

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY W DNIU 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) BĘDZIE NIECZYNNY za święto 11 listopada przypadające w sobotę.

ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM Z DNIA 27.10.2017 r.

Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 27.10.2017 r. dot. Operatora harwestera.   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia do  03.11.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego –   OPERATOR FORWARDERA dla 1...

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPERATOR HARWESTERA

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 03.11.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE - MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 03.11.2017 r. godz. 15:00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia grupowego: Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego dla 5 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRAWO JAZDY KAT. C+E Z KWALIFIKACJĄ WSTEPNĄ dla 1 osoby

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 30.10.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE - MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 26.10.2017 r. godz. 15:00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia grupowego: Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego dla 18 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna nabór na szkolenie grupowe OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI KL. III - wszystkie typy dla 15 osób, w wymiarze 134 godzin (ok 15 dni roboczych). Szkolenie rozpocznie się na początku listopada 2017 r. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 13, I piętro. ...

Zapytanie ofertowe - szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 12.10.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę