Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia SZKOLENIE OSÓB PONIŻEJ 30 R.Ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 10 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostępny jest w...

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia SZKOLENIE OSÓB POWYŻEJ 30 R.Ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 10 uczestników . Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostępny jest w...

ZAPYTANIE OFERTOWE- Operator wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 30.04.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

SZKOLENIA GRUPOWE

    Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że przyjmuje wstępne zapisy osób bezrobotnych na KURS PRAWO JAZDY KAT. „C" Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ   oraz   KURS NA PRACOWNIKA DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z ECDL   Bliższe informacje można...

PUP w Chodzieży 4 maja 2018 r. będzie nieczynny

INFORMACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY w dniu 04 maja 2018 r. (piątek) BĘDZIE NIECZYNNY za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 12 MAJA 2018 r. (sobota)  

Terminarz wypłat świadczeń za marzec 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA MARZEC 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.04.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.04.2018...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PILE

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE WARSZTATY W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO Załączniki SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW.pdf

PLAN SZKOLEŃ 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przedstawia Plan Szkoleń przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 13 (I piętro) lub pod nr telefonu (067) 3426 810 wew. 49 ...

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 29 ROKU ŻYCIA

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 29 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Powiat chodzieski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2017 R.

Nazwa raportu: Powiatowy raport roczny Obszar raportu: powiat chodzieski Województwo: WIELKOPOLSKIE Rok: 2017 Półrocze: 2 Data generacji: 2018-03-01 Załączniki ...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę