Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w terminie do 10.10.2018 r. do godz. 15:00 w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL/ECCC dla 10 uczestników. Szczegóły zapytania oraz formularz...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przedstawia plan szkoleń w 2018r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniach można uzyskać w Urzedzie  w pok. 13 lub pod nr telefonu (67)...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 05.10.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę