Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 11.12.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Prawo jazdy kat. C, C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 02.11.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w terminie do 10.10.2018 r. do godz. 15:00 w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL/ECCC dla 10 uczestników. Szczegóły zapytania oraz formularz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę