Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja o zawieszeniu usług i instrumentów rynku pracy

  W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 i koniecznością przesunięcia środków finansowych na realizację zadań tzw. tarczy antykryzysowej informujemy,  że możliwość realizacji wszystkich form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych zostaje zawieszona. Wnioski w sprawach innych niż wynikające z ustawy z...

 • Terminarz wyplat świadczeń za marzec 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA MARZEC 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    10.04.2020 r.   dodatek  aktywizacyjny:       10.04.2020 r.                                                            stypendium stażowe:           09.04.2020 r.   inne...

 • WAŻNY KOMUNIKAT

  Przypominamy , że w okresie wysokiego zagrożenia epidemiologicznego większość spraw   w Urzędzie można załatwić za pomocą : telefonu  67 342 68 10 poczty elektronicznej     sekretariat@pupchodziez.pl poczty tradycyjnej platformy praca.gov.pl oraz za pomocą ePUAP ! ...

 • Informacja w sprawie rejestracji

  Uprzejmie informujemy, że  od 25.03.2020  r. należy rejestrować się jako osoba bezrobotna wyłącznie na podstawie  pełnej rejestracji elektronicznej   z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Uwaga:  Prerejestracja  czyli złożenie elektronicznego wniosku do urzędu w sprawie osobistej...

 • Instrukcja rejestracji online - wideo

  Poniżej przedstawiamy link do kanału YouTube Zielonej Linii, pod którym znajduje się film prezentujący instrukcję rejestracji w Urzędzie pracy przez internet. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją. https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY

 • WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZAREJESRTOWANIA SIĘ JAKO OSOBA BEZROBOTNA

  WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZAREJESRTOWANIA SIĘ JAKO OSOBA BEZROBOTNA   dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości; odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia...

 • Informacja dot. pracy PUP

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, iż : Z DNIEM 16.03.2020 ROKU,  AŻ DO ODWOŁANIA, WPROWADZA SYSTEM TELEFONICZNEGO KONTAKTU Z  PRACOWNIKAMI URZĘDU. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. urzędu w miarę możliwości załatwiali za pośrednictwem skrzynki E-PUAP , poczty...

 • Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży w okresie zagrożenia koronawirusem

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży  z dnia 16 marca  2020 r.   w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży w okresie zagrożenia koronawirusem        Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

 • "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy - to główne cele programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" , który na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Program stanowi rozszerzenie form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy skierowanych...

 • NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

  INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze...

Wyświetlanie 1 - 10 z 460 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę