Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 11.12.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Prawo jazdy kat. C, C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 15.11.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Kurs ECCC DIGCOMP dla 3 osób bezrobotnych w ramach projektu: pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)" ...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 02.11.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę