Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Nagłówek

Aktualności

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Projekt: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę