Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Tarcza Antykryzysowa - Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCY OKREŚLONYCH BRANŻ MOGĄ PONOWNIE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI W KWOCIE 5000 ZŁ

PRZEDSIĘBIORCY OKREŚLONYCH BRANŻ MOGĄ PONOWNIE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI W KWOCIE 5000 ZŁ   Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży o naborze wniosków dla mikro i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady...

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WSPARCIA UCZESTNIKÓW OBROTU GOSPODARCZEGO POSZKODOWANYCH WSKUTEK PANDEMII COVID-19

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHODZIEŻY  W DNIU 01.02.2021 ROKU   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   NA DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW  NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  Kwota dotacji - 5.000,00 zł.  Termin składania wniosków - do 31.03.2021r.   Dotację będą...

NABÓR WNIOSKÓW TARCZA BRANŻOWA - DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

NABÓR WNIOSKÓW TARCZA BRANŻOWA - DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków  od 19 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW   o których  mowa w art. 15zze 4   ustawy z dnia 9 grudnia 2020r.   o...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP (poz.2255) opublikowana została   Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowej art.zzda

Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowej art.zzda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej  (art.15zze2) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza  nabór wniosków o udzielenie  dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19

 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o udzielenie dofinansowania...

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o udzielenie dofinansowania części...

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ  ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU    Wszystkie wymagane dokumenty (tj. umowy ,wnioski i ewentualne pełnomocnictwa), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

Mikropożyczki - aktualizacja po zmianie przepisów

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że trwa nabór na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Nabór został ogłoszony 2 kwietnia 2020 roku i jest prowadzony w systemie ciągłym. W związku ze zmianą przepisów prawa - na mocy art.73 pkt. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych...

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

 • Terminarz wypłat świadczeń za marzec 2021 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY                    TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :                  ZA MARZEC 2021 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    12.04.2021 r.   dodatek  aktywizacyjny:       12.04.2021 r.                                                            stypendium stażowe:...

 • INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W TRYBIE CIĄGŁYM, DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW

   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży uprzejmie informuje, o możliwości składania wniosków w trybie ciągłym, do wyczerpania środków, na poniższe formy wsparcia:   PRACE INTERWENCYJNE informacja telefoniczna 67 342-68-49 i 67 342-68-47 STAŻE  informacja telefoniczna 67 342-68-52 SZKOLENIA ZAWODOWE DLA...

 • Terminarz wypłat świadczeń za luty 2021 r.

                                                                 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY                                                                        TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :                                                                                                     ZA LUTY 2021 r.   ...

 • Dyplom za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku

  Dyplom za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży otrzymał dyplom za realizację zadań                                                 w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku.   Do tutejszego Urzędu w 2020 roku w ramach Tarczy wpłynęło 4028 wniosków przedsiębiorców. Do końca...

 • PRZEDSIĘBIORCY OKREŚLONYCH BRANŻ MOGĄ PONOWNIE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI W KWOCIE 5000 ZŁ

  PRZEDSIĘBIORCY OKREŚLONYCH BRANŻ MOGĄ PONOWNIE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI W KWOCIE 5000 ZŁ   Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży o naborze wniosków dla mikro i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady...

 • Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego-Kurs prawo jazdy kat. C, C+E

  18 lutego 2021r. CAZ.DJ.6400-02/2021                                                               Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd...

 • Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego-Kurs prawo jazdy kat.C z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną

    15 lutego 2021r. CAZ.DJ.6400-01/2021           Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 22.02.2021 r. do godz....

 • UWAGA ! TARCZA ANTYKRYZYSOWA - WAŻNA INFORMACJA !

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przypomina, iż pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd, PSZ-PKDG)  udzielana jest tylko raz, tzn. jeżeli przedsiębiorca otrzymał wcześniej taką pomoc, nie może ponownie się o nią ubiegać. Zwracamy uwagę aby podczas...

 • Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

                                                                                                 Chodzież, 08.02.2021r.   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje o zmianie zasad finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowy...

 • Terminarz wypłat świadczeń za styczeń 2021 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY                    TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :                  ZA STYCZEŃ 2021 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    12.02.2021 r.   dodatek  aktywizacyjny:       12.02.2021 r.                                                            stypendium stażowe:...

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę