Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Tarcza Antykryzysowa - Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

NABÓR WNIOSKÓW TARCZA BRANŻOWA - DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

NABÓR WNIOSKÓW TARCZA BRANŻOWA - DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków  od 19 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW   o których  mowa w art. 15zze 4   ustawy z dnia 9 grudnia 2020r.   o...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP (poz.2255) opublikowana została   Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowej art.zzda

Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowej art.zzda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej  (art.15zze2) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza  nabór wniosków o udzielenie  dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19

 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o udzielenie dofinansowania...

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o udzielenie dofinansowania części...

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ  ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU    Wszystkie wymagane dokumenty (tj. umowy ,wnioski i ewentualne pełnomocnictwa), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

Mikropożyczki - aktualizacja po zmianie przepisów

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że trwa nabór na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Nabór został ogłoszony 2 kwietnia 2020 roku i jest prowadzony w systemie ciągłym. W związku ze zmianą przepisów prawa - na mocy art.73 pkt. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych...

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

 • Zaproszenie do składania ofert na realizację badań lekarskich oraz psychologicznych

  Chodzież, 15.01.2021r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ul. Składowa 3, 64-800 Chodzież   1. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z...

 • Terminarz wypłat świadczeń za grudzień 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY                    TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :                  ZA GRUDZIEŃ 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    12.01.2021 r.   dodatek  aktywizacyjny:       12.01.2021 r.                                                            stypendium stażowe:...

 • NABÓR WNIOSKÓW TARCZA BRANŻOWA - DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

  NABÓR WNIOSKÓW TARCZA BRANŻOWA - DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków  od 19 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW   o których  mowa w art. 15zze 4   ustawy z dnia 9 grudnia 2020r.   o...

 • Komunikat dotyczący przedłużenia udzielania wsparcia w ramach art. 15 zzb -15 zze2 (Tarcza Antykryzysowa)

  INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU UDZIELANIA POMOCY . WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 10 CZERWCA 2021 ROKU.   Powyższe dotyczy: -Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb), ...

 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP (poz.2255) opublikowana została   Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

 • Terminarz wypłat świadczeń za listopad 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY                    TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :                  ZA   LISTOPAD 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    11.12.2020 r.   dodatek  aktywizacyjny:        11.12.2020 r.                                                            stypendium stażowe:...

 • Terminarz wypłat świadczeń za październik 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY                    TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :                  ZA PAŹDZIERNIK 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    12.11.2020 r.   dodatek  aktywizacyjny:       12.11.2020 r.                                                            stypendium stażowe:...

 • OGŁOSZENIE Z DNIEM 27.10.2020 r. wstrzymuje się bezpośrednią (osobistą) obsługę interesantów

  OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego od dnia 27.10.2020 r. wstrzymuje bezpośrednią (osobistą) obsługę interesantów.     Wszystkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail, ePUAP, praca.gov.pl). ...

 • Terminarz wyplat świadczeń za wrzesień 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA WRZESIEŃ 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    12.10.2020 r.   dodatek  aktywizacyjny:       12.10.2020 r.                                                            stypendium stażowe:            09.10.2020 r.   inne...

 • Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego-Kurs kosmetyczny

  25 września 2020r. CAZ.DCH.6400-11/2020                                                                                          Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę