Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Zawartość stron

Załączniki
Zezwolenie typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.docx (docx, 40 KB)
Zezwolenie typ S na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 8.docx (docx, 41 KB)
Zaswiadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wnioskow w sprawie pracy sezonowej Zalacznik nr 4.docx (docx, 45 KB)
Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytori.docx (docx, 72 KB)
Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.docx (docx, 66 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3.docx (docx, 67 KB)
Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Zalacznik nr 11.docx (docx, 62 KB)
Przedluzenie ZEZWOLENIA typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospo.docx (docx, 40 KB)
Przedluzenie zezwolenia typ S na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 14.docx (docx, 40 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy .docx (docx, 45 KB)
Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17.docx (docx, 56 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust..docx (docx, 56 KB)
Informacja starosty na temat mozliwosci zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemc.docx (docx, 40 KB)
Numer konta.pdf (pdf, 312 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę