Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Tarcza Antykryzysowa - Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowej art.zzda

Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowej art.zzda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej  (art.15zze2) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza  nabór wniosków o udzielenie  dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19

 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o udzielenie dofinansowania...

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o udzielenie dofinansowania części...

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ  ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU    Wszystkie wymagane dokumenty (tj. umowy ,wnioski i ewentualne pełnomocnictwa), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

Mikropożyczki - aktualizacja po zmianie przepisów

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że trwa nabór na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Nabór został ogłoszony 2 kwietnia 2020 roku i jest prowadzony w systemie ciągłym. W związku ze zmianą przepisów prawa - na mocy art.73 pkt. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych...

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę