Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Zapytanie ofertowe- SZKOLENIE GRUPOWE- PRAWO JAZDY KAT. C Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia...

Zmiana w zapytaniu ofertowym- Operator drona w zasięgu wzroku (UAVO VLOS)

              Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 05.07.2018 r. dot. OPERTOR DRONA W ZASIĘGU WZROKU (UAVO VLOS).   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia do  13.07.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE- OPERATOR DRONA W ZASIĘGU WZROKU (UAVO VLOS)

                Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w...

ZAPYTANIE OFERTOWE- Prawo jazdy kat. B + E

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Terminarz wypłat świadczeń za czerwiec 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA CZERWIEC 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.07.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.07.2018...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 r.

    Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2018 r. Kwota jaką dysponuje PUP to 15.700,00 zł. Wnioski należy składać w...

ZAPYTANIE OFERTOWE- SZKOLENIE GRUPOWE: PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z ECDL/ECCC

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza...

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT CENOWYCH W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA   Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ul. Składowa 3, 64-800 Chodzież zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDULANE I BONY SZKOLENIOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 29 ROKU ŻYCIA

  NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDULANE I BONY SZKOLENIOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 29 ROKU ŻYCIA   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe (poza kierunkami związanymi z transportem drogowym) w ramach projektu ...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

  NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDULANE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne (poza kierunkami związanymi z transportem drogowym) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę