Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 29 ROKU ŻYCIA

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 29 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Powiat chodzieski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2017 R.

Nazwa raportu: Powiatowy raport roczny Obszar raportu: powiat chodzieski Województwo: WIELKOPOLSKIE Rok: 2017 Półrocze: 2 Data generacji: 2018-03-01 Załączniki ...

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.        Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ul. Składowa 3, 64-800 Chodzież Tryb udzielenia zamówienia.       Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych...

Terminarz wypłat świadczeń za styczeń 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA STYCZEŃ 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.02.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.02.2018...

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 06.03.2018 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w CHODZIEŻY w godz. 08:00-10:30 Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: – dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój...

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2018 R.

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2018 R.   11.04.2018    RYNEK PRACY I AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY 12.04.2018    AUTOPREZENTACJA I SKUTECZNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13.04.2018    WIZYTÓWKA ZAWODOWA – DOKUMENTY APLIKACYJNE ...

Terminarz wypłat świadczeń za styczeń 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA STYCZEŃ 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.02.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.02.2018...

BAROMETR ZAWODÓW 2018

     „Barometr zawodów" to krótkookresowa/jednoroczna prognoza zapotrzebowania na zawody tworzona dla każdego powiatu przez ekspertów, którzy posiadają wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, w tym pracowników powiatowych urzędów pracy (doradców klienta, osoby odpowiedzialne za kontakty z przedsiębiorcami)....

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2018 r. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,   ul....

PUP w Chodzieży będzie czynny do 12:45

W związku ze szkoleniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży w dniach 31 stycznia 2018 r. (środa) i 07 lutego 2018 r. (środa) Urząd czynny  będzie dla klientów do godz. 12:45.

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę