Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za II Półrocze 2016 r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za II Półrocze 2016 r Załączniki Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r dane...

PROJEKT "SZANSA NA ZATRUDNIENIE"

W związku z realizacją projektu "Szansa na zatrudnienie" na terenie województwa Wielkopolskiego zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy w wieku powyżej 29 r. życia należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),...

"AKTYWNI WIELKOPOLANIE"

Centrum Rozwoju  Zawodowego SUCCES zaprasza do udziału w projekcie unijnym skierowanym do osób powyżej 30 r.ż., bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU: ...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

        Od 22 lutego 2017 do 28 lutego 2017r ., Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2017 r. Wnioski należy składać w siedzibie...

Terminarz wypłat świadczeń za styczeń 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA STYCZEŃ 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych,        dodatku aktywizacyjnego:       10.02.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        09.02.2017 r.   innych...

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych. Wyniki analizy tych ankiet pozwolą poznać Państaw potrzeby i oczekiwania dotyczące realizacji szkoleń. Jednoczesnie posłużą do opracowania wykazu potrzeb...

Profile powiatów województwa wielkopolskiego

Wielkopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Dogodne położenie komunikacyjne, rozwinięta infrastruktura społeczna, czy też rosnąca rola turystyki biznesowej spowodowały, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się na tle kraju. Progres regionu przyciąga zagranicznych...

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 30.01.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj aplikację PUP24 na swoim tablecie i smartfonie.

PUP24. Pobierz teraz! Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj aplikację PUP24 na swoim tablecie i smartfonie. więcej informacji www.pup24.info.pl  

PROJEKT "SAMODZIELNI POPRZEZ PRACĘ - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA ze Szczytna wraz z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA z Białegostoku , jako realizatorzy projektu „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę