Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


ZAPYTANIE OFERTOWE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III dla 1 osoby

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 18.08.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Terminarz wypłat świadczeń za lipiec 2017 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :   ZA LIPIEC 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    11.08.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   11.08.2017...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

Nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 29 ROKU ŻYCIA

Nabór wniosków o dofinanso wanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młod ych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (III)" realizowanego w ramach Programu Opera cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Weź udział w praktycznych zajęciach grupowych - warsztatach

Weź udział w  praktycznych zajeciach grupowych - warsztatach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Pozananiu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Załączniki WUP ...

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus".   Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +" jest...

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DIETETYCZNE Z ELEMENTAMI DIETETYKI KLINICZNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 02.08.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE - MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 01.08.2017 r. godz. 15:00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia grupowego: Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego dla 13 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego

Przedmiotem, a zarazem efektem rzeczowym projektu jest termomodernizacja wraz z wykorzystaniem OZE i wymianą oświetlania na energooszczędne 4 budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 3055 m2 w Chodzieży: Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego (bud. C), Młodzieżowego Domu Kultury oraz Młodzieżowego...

PUP w Chodzieży 14 sierpnia 2017 r. będzie nieczynny

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY W DNIU 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) BĘDZIE NIECZYNNY za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 19 sierpnia 2017 r. (sobota) Załączniki Zarządzenie 18 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę