Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 11.12.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Prawo jazdy kat. C, C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 02.11.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w terminie do 10.10.2018 r. do godz. 15:00 w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL/ECCC dla 10 uczestników. Szczegóły zapytania oraz formularz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Zaproszenie do składania ofert na badania lekarskie i psychologiczne w roku 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.     Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ul. Składowa 3, 64-800 Chodzież   Tryb udzielenia zamówienia.       Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie...

Terminarz wypłat świadczeń za grudzień 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA GRUDZIEŃ 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    11.01.2019 r.   dodatku aktywizacyjnego:   11.01.2019...

Barometr zawodów 2019

             Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach . Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób...

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 11.12.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Prawo jazdy kat. C, C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja osób młodych...

Terminarz wypłat świadczeń za listopad 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA LISTOPAD 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.12.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.12.2018...

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 2019

Informujemy o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym PIFE w Pile pt. "Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 2019", które odbędzie się 12.12.2018 roku w godz. 10:00 - 12:00 . szczegóły w poniższych załącznikach: ...

Harmonogram

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA I KWARTAŁ 2019 R.   15.01.2019    PLANOWANIE KARIERY...

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 15.11.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Kurs ECCC DIGCOMP dla 3 osób bezrobotnych w ramach projektu: pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)" ...

Terminarz wypłat świadczeń za październik 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA PAŹDZIERNIK 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    09.11.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   09.11.2018...

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 02.11.2018r. godz 15.00 propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i realizację szkolenia: Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu: pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przedstawia plan szkoleń w 2018r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniach można uzyskać w Urzedzie  w pok. 13 lub pod nr telefonu (67)...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 05.10.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 25.09.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę