Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


nowe numery telefonów

Informuję, że od 1 stycznia w PUP w Chodzieży zmieniły się numery telefonów. nowe numery podane są w danych kontaktowych: DANE KONTAKTOWE  

Ankieta badająca zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2018

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018 roku.   W związku z koniecznością oszacowania środków rezerwy potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2018, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży,  zwraca się z...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 roku - informacja

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r.  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mpips.gov.pl/ Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...

Terminarz wypłat świadczeń za grudzień 2017 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA GRUDZIEŃ 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:     12.01.2018 r .        dodatku aktywizacyjnego:   12.01.2018...

Piątek 29 grudnia 2017 r. PUP w Chodzieży czynny do 12.00

Informujemy, że dnia 29.12.2017 r.(piątek) Powiatowy Urząd Pracyczynny dla interesantów do godz. 12.00  

Życzenia Boże Narodzenie 2017

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok życzą Dyrekcja i...

Terminarz wypłat świadczeń za listopad 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA LISTOPAD 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.12.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.12.2017...

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA I KWARTAŁ 2018 R.

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA I KWARTAŁ 2018 R.   17.01.2018    PLANOWANIE KARIERY...

PROGRAM "PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE"

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II - Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego dla bezrobotnych, studentów i absolwentów. -Maksymalna kwota pożyczki to 87 tysięcy złotych. -Preferencyjne warunki – oprocentowanie 0,4375% w skali roku. -Okres spłaty do 7 lat. ...

Terminarz wypłat świadczeń za październik 2017

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA PAŹDZIERNIK 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    10.11.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   10.11.2017...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę