Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj aplikację PUP24 na swoim tablecie i smartfonie.

PUP24. Pobierz teraz! Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj aplikację PUP24 na swoim tablecie i smartfonie. więcej informacji www.pup24.info.pl  

PROJEKT "SAMODZIELNI POPRZEZ PRACĘ - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA ze Szczytna wraz z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA z Białegostoku , jako realizatorzy projektu „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

PROJEKT "TO IDZIE MŁODOŚĆ I KOMPETENCJE!"

Carga Sp. z o.o. z Jakubowa wraz z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA  z Białegostoku  jako realizatorzy projektu „To idzie młodość i kompetencje!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszają na ...

Zapytanie ofertowe - szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 19.01.2017r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Zapytanie ofertowe - badania lekarskie

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Propozycje cenowe proszę składać do dnia 17.01.2017 r. do godz. 15.00 Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. ...

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017" .   Termin: 18.01.2017 r. w godz.: 09:00 – 11:00 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2,...

Ankieta badająca zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2017r

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017 roku.   W związku z koniecznością oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2017, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży,  zwraca się z prośbą do...

Terminarz wypłat świadczeń za grudzień 2016 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ : ZA GRUDZIEŃ 2016 r.   zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego:      12.01.2017 r. stypendium stażowego:        11.01.2017 r. innych stypendiów:                12 . 01.2017 r. ...

Zapytanie ofertowe - szkolenie II stopień - kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 05.01.2017 r . do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Zapytanie ofertowe - szkolenie specjalista ds. kadr i płac

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 05.01.2017 r . do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę