Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


"Zawód z SENSEm" projekt aktywizacyjny dla bezrobotnych mieszkańców Wielkopolski

Zawód z SENSEm to wyjątkowy i innowacyjny projekt, który działa dwutorowo.   Jest on przeznaczony zarówno dla osób, które szukają pracy i dopiero budują swoją ścieżkę kariery, dla tych wszystkich, którzy chcą się przekwalifikować, jak i dla pracodawców, którzy tworzą i rozwijają swój zespół, bogaty w wykwalifikowanych i...

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2017 R.

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2017 R. 06.04.2017    RYNEK PRACY I WARSZTAT SAMOPOZNANIA   20.04.2017    BĄDŹ AKTYWNY NA RYNKU  PRACY                                                           27.04.2017    RYNEK PRACY I WARSZTAT SAMOPOZNANIA                                11.05.2017    BĄDŹ AKTYWNY NA RYNKU...

Terminarz wypłat świadczeń za luty 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA LUTY 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego: 10.03.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        09.03.2017 r.   innych stypendiów:                10 ....

MGO-EXPERT

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE KIEROWANYM DO OSÓB W WIEKU 15-29 LAT ORAZ 30-65 LAT. OFEROWANE SĄ SZKOLENIA ZAWODOWE DOPASOWANE DO POTRZEB UCZESTNIKA, STAŻE ZAWODOWE OD 3 DO 6 MIESIĘCY ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMA: STYPENDIUM SZKOLENIOWE OD 470-750 ZŁ STYPENDIUM...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za II Półrocze 2016 r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za II Półrocze 2016 r Załączniki Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r dane...

PROJEKT "SZANSA NA ZATRUDNIENIE"

W związku z realizacją projektu "Szansa na zatrudnienie" na terenie województwa Wielkopolskiego zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy w wieku powyżej 29 r. życia należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),...

"AKTYWNI WIELKOPOLANIE"

Centrum Rozwoju  Zawodowego SUCCES zaprasza do udziału w projekcie unijnym skierowanym do osób powyżej 30 r.ż., bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU: ...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

        Od 22 lutego 2017 do 28 lutego 2017r ., Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2017 r. Wnioski należy składać w siedzibie...

Terminarz wypłat świadczeń za styczeń 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA STYCZEŃ 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych,        dodatku aktywizacyjnego:       10.02.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        09.02.2017 r.   innych...

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych. Wyniki analizy tych ankiet pozwolą poznać Państaw potrzeby i oczekiwania dotyczące realizacji szkoleń. Jednoczesnie posłużą do opracowania wykazu potrzeb...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę