Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


SPOTKANIE INFORMACYJNE W PILE PT. "DOTACJE NA START - WYKORZYSTAJ SZANSĘ"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile organizuje dnia 31.08.2016 r. w godz. 10:00 - 13:00 spotkanie informacyjne pt. "Dotacje na start - wykorzystaj szansę". Informacje dotyczące spotkania w załączniku.   Załączniki ...

DZIEŃ OTWARTY - ATERIMA MED w Poznaniu

18.08.2016 godz. 11:00 szczegóły w poniższym załączniku Załączniki ATERIMA MED info

PROJEKT: "Chodzieska kraina malucha"

Potrzebna pomoc w opiece nad dzieckiem? - zgłoś się do udziału w projekcie "Chodzieska kraina malucha" szczegóły na poniższych załącznikach Załączniki Chodzieska kraina malucha ...

Szansa na dotacje dla bezrobotnych z powiatu chodzieskiego

Centrum Doskonalenia Kadr  Ewa Perlińska, 64-850 Ujście, ul.  Staszica 15 realizuje projekt pn. „Mój wybór: przedsiębiorczość",  który jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkałych m.in. na terenie miasta i gminy Trzcianka, Wieleń i Krzyż Wielkopolski. W ramach projektu można...

Terminarz wypłat świadczeń za lipiec 2016 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA LIPIEC 2016 r.   zasiłku dla bezrobotnych,       dodatku aktywizacyjnego:       12.08.2016 r.                                                            stypendium stażowego:        11.08.2016 r.   innych...

NIEODPŁATNE DORADZTWO W ZAKRESIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W NIEMCZECH I W POLSCE.

Pismo w sprawie programu ProRecognition prowadzonego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Materiał informacyjny ws. projektu ProRecognition   Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski...

Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców

Publikacja pt. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców" gotowa i dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami   Fundacja Edukacji Nowoczesnej (FEN) udostępniła publikację "Osoba niepełnosprawna na rynku pracy - poradnik dla pracowników i pracodawców"...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE PODSTAWOWE W ZAWODZIE STRAŻAK

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 27.07.2016r . do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak".   Szkolenie winno być zorganizowane i zrealizowane zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE OPERATOR WÓZKA WIDŁOWGEO Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do...

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PILSKIM

DORADZTWO BIZNESOWE, SPECJALISTYCZNE, OGÓLNE BUDOWANIE PARTNERSTW SZKOLENIA BIURO W PILE UL. DĄBROWSKIEGO 8 TEL: 514-636-170   Załączniki OWES

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę