Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Harmonogram

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA III KWARTAŁ 2019 R.   17.09.2019    PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ                                                                               18.09.2019    JAK WZMOCNIĆ PEWNOŚĆ SIEBIE   19.09.2019    TRENING AKTYWNEGO DZIAŁANIA W POSZUKIWANIU PRACY                   ...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - Uprawnienia elektryczne do 1 kV dla 1 osoby bezrobotnej

Chodzież, 11 czerwca 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 19.06.2019r. do godz. 10.00 ...

Terminarz wypłat świadczeń za maj 2019 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA MAJ 2019 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.06.2019 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.06.2019...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia-Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną

29.05.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 06.06.2019r. do godz. 10.00, propozycji szkoleniowej na...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - operator drona w zasięgu wzroku (UAVO VLOS) dla 1 osoby bezrobotnej

24.05.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 03.06.2019r. do godz. 10.00 propozycji szkoleniowej na...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - operator drona w zasięgu wzroku (UAVO VLOS) dla 1 osoby bezrobotnej

22.05.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 30.05.2019r. do godz. 10.00 propozycji szkoleniowej na...

Nabór uzupełniający wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 r.   Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - Instruktor nauki jazdy kat. B dla 1 osoby bezrobotnej

Chodzież, 20 maja 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 28.05.2019r. do godz. 10.00 ...

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej

    Chodzież, 7 maja 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 15.05.2019r. do godz. 10.00 ...

Terminarz wypłat świadczeń za kwiecień 2019 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA KWIECIEŃ 2019 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    10.05.2019 r.   dodatku aktywizacyjnego:   10.05.2019...

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę