Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Od 22 lutego 2017 do 28 lutego 2017r ., Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2017 r. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego...

Terminarz wypłat świadczeń za styczeń 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA STYCZEŃ 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych,        dodatku aktywizacyjnego:       10.02.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        09.02.2017 r.   innych...

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych. Wyniki analizy tych ankiet pozwolą poznać Państaw potrzeby i oczekiwania dotyczące realizacji szkoleń. Jednoczesnie posłużą do opracowania wykazu potrzeb...

Profile powiatów województwa wielkopolskiego

Wielkopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Dogodne położenie komunikacyjne, rozwinięta infrastruktura społeczna, czy też rosnąca rola turystyki biznesowej spowodowały, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się na tle kraju. Progres regionu przyciąga zagranicznych...

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego - kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 30.01.2017 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj aplikację PUP24 na swoim tablecie i smartfonie.

PUP24. Pobierz teraz! Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj aplikację PUP24 na swoim tablecie i smartfonie. więcej informacji www.pup24.info.pl  

PROJEKT "SAMODZIELNI POPRZEZ PRACĘ - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA ze Szczytna wraz z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA z Białegostoku , jako realizatorzy projektu „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

PROJEKT "TO IDZIE MŁODOŚĆ I KOMPETENCJE!"

Carga Sp. z o.o. z Jakubowa wraz z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA  z Białegostoku  jako realizatorzy projektu „To idzie młodość i kompetencje!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszają na ...

Zapytanie ofertowe - szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 19.01.2017r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Zapytanie ofertowe - badania lekarskie

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Propozycje cenowe proszę składać do dnia 17.01.2017 r. do godz. 15.00 Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę