Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Jesteśmy aktywni!”

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno - Gospodarczego realizuje na terenie powiatu chodzieskiego (gminy: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin) oraz powiatu wągrowieckiego (gminy: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska) projekt...

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO – Edukacja przedszkolna

Bezpłatne szkolenie organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO – Edukacja przedszkolna" , które odbędzie się 05.07.2017 roku w godz. 09:00-14:00.   Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o...

stypendia zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów* Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od...

PŁATNE 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE

Płatne 3 – miesięczne staże zawodowe Zapraszamy do udziału w 3 – miesięcznych stażach zawodowych, płatnych do 1432,80 netto/m – c wszystkie osoby zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności u lokalnych pracodawców, spełniające poniższe kryteria:  Wyłączona kwalifikowalnośd do wsparcia w ramach 1.3.1 PO WER,  Wiek...

PROJEKT - OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

Aktualnie trwa nabór do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia". Do projektu zapraszamy 100 osób w wieku 15-29 roku życia, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, bezrobotne lub bierne zawodowo , w tym osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami,...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy Informuje, że dodatkowy nabór  wniosków z limitu z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który był ogłoszony 02.06.2017r został przedłużony do 09.06.2017r. 

Nabór wniosków o refundację częsci kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków o refundację  części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych do 30-go roku życia. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki...

Terminarz wypłat świadczeń za maj 2017 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA MAJ 2017 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.06.2017 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.06.2017 r.                                                            stypendium stażowego:        09.06.2017 r.   innych...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Od 5 czerwca 2017 do 6 czerwca 2017r ., Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2017 r. Wnioski należy składać w siedzibie...

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA III KWARTAŁ 2017 R.

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH NA III KWARTAŁ 2017 R.     14.09.2017    BĄDŹ AKTYWNY NA RYNKU  PRACY                                                            21.09.2017    RYNEK PRACY I WARSZTAT SAMOPOZNANIA                                 28.09.2017    BĄDŹ AKTYWNY NA RYNKU...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę