Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 25.09.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Zaproszenie do składania ofert- Prawo jazdy kat. C i C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby bezrobotnej

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 25.09.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Informacja sygnalna z MZDiN za I półrocze 2018 roku

Załączniki 3001_Inf._sygnalna_-_polroczna_2018_1.pdf 3001_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_6_zn_2018_1.pdf ...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

POWIATOWY   URZĄD  PRACY  W  CHODZIEŻY UL. SKŁADOWA 3, 64-800 CHODZIEŻ OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE Specjalista ds. rozwoju zawodowego  - stażysta w Centrum Aktywizacji  Zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat ...

Terminarz wypłat świadczeń za sierpień 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA SIERPIEŃ 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.09.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.09.2018...

ZAPYTANIE OFERTOWE- SZKOLENIE GRUPOWE DLA 15 OSÓB BEZROBOTNYCH: PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z ECDL/ECCC

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do...

Dyżury specjalistów z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 04.09.2018 organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w: Starostwie Powiatowym w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież w godz. 08:00 - 10:30 . Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in....

HARMONOGRAM PORAD ZAWODOWYCH NA IV KWARTAŁ 2018 ROK

  09.10.2018          PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ 10.10.2018          JAK WZMOCNIĆ PEWNOŚĆ SIEBIE 11.10.2018          TRENING AKTYWNEGO DZIAŁANIA W POSZUKIWANIU PRACY ...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Pośrednik Pracy -stażysta

POWIATOWY   URZĄD  PRACY  W  CHODZIEŻY UL. SKŁADOWA 3, 64-800 CHODZIEŻ OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE Pośrednik Pracy  -stażysta w Centrum Aktywizacji  Zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat ……………………………………………………………………………………….. ...

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

 Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL/ECCC dla 15 uczestników. Szczegóły zapytania oraz formularz szacowania wartości zamówienia dostępny...

Zapytanie ofertowe: Kurs kosmetyczny z ECCC

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 09.08.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 25.09.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę