Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE PODSTAWOWE W ZAWODZIE STRAŻAK

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do 27.07.2016r . do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak".   Szkolenie winno być zorganizowane i zrealizowane zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE OPERATOR WÓZKA WIDŁOWGEO Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do...

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PILSKIM

DORADZTWO BIZNESOWE, SPECJALISTYCZNE, OGÓLNE BUDOWANIE PARTNERSTW SZKOLENIA BIURO W PILE UL. DĄBROWSKIEGO 8 TEL: 514-636-170   Załączniki OWES

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE GRUPOWE „KURS KOMPUTEROWY - ECDL BASE” DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE GRUPOWE „KURS KOMPUTEROWY - ECDL BASE" DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA               Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE OPERATOR WÓZKA WIDŁOWGEO Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do...

Terminarz wypłat świadczeń za czerwiec 2016 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA CZERWIEC 2016 r.   zasiłku dla bezrobotnych,       dodatku aktywizacyjnego: 12.07.2016 r.                                                            stypendium stażowego:        11.07.2016 r.   innych stypendiów:             ...

Terminarz wypłat świadczeń za czerwiec 2016 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA CZERWIEC 2016 r.   zasiłku dla bezrobotnych,       dodatku aktywizacyjnego: 12.07.2016 r.                                                            stypendium stażowego:        11.07.2016 r.   innych stypendiów:             ...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE ECDL Base

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do...

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE GRUPOWE ECDL Base

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro     Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do...

PORADNIKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

24 BŁĘDY W CV, PRZEZ KTÓRE NIE DOSTAJESZ PRACY https://interviewme.pl/ebook-cv JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ. WZÓR, PRZYKŁADY I 8 RAD. https://interviewme.pl/ebook-list-motywacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

9,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę