Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Zapytanie ofertowe: Kurs kosmetyczny z ECCC

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 09.08.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Nabór na szkolenie grupowe dla osób do 29 roku życia- Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECCC

NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE: PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z ECCC DLA 15 OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór na szkolenie grupowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach...

Terminarz wypłat świadczeń za lipiec 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA LIPIEC 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    10.08.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   10.08.2018...

Zapytanie ofertowe- SZKOLENIE GRUPOWE- PRAWO JAZDY KAT. C Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia...

Zmiana w zapytaniu ofertowym- Operator drona w zasięgu wzroku (UAVO VLOS)

              Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 05.07.2018 r. dot. OPERTOR DRONA W ZASIĘGU WZROKU (UAVO VLOS).   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia do  13.07.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE- OPERATOR DRONA W ZASIĘGU WZROKU (UAVO VLOS)

                Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w...

ZAPYTANIE OFERTOWE- Prawo jazdy kat. B + E

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do złożenia w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 15:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie...

Terminarz wypłat świadczeń za czerwiec 2018 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA CZERWIEC 2018 r.   zasiłku dla bezrobotnych:    12.07.2018 r.   dodatku aktywizacyjnego:   12.07.2018...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 r.

    Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w 2018 r. Kwota jaką dysponuje PUP to 15.700,00 zł. Wnioski należy składać w...

ZAPYTANIE OFERTOWE- SZKOLENIE GRUPOWE: PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z ECDL/ECCC

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku 2017, poz. 1579, ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę